Kev Xeem Adenovirus

  • Adenovirus Test

    Kev Xeem Adenovirus

    Siv TXUJ Cuam Cov Khoom Siv Ua Ntej StrongStep® Adenovirus Rapid Test Device (Cov Quav) yog cov tshuaj tiv thaiv sai sai rau qhov muaj peev xwm kuaj pom tias muaj adenovirus hauv tib neeg quav. Cov khoom siv no yog npaj rau siv los ua cov txiaj ntsig hauv kev kuaj mob ntawm tus kab mob adenovirus. KEV QHIA Cov kab mob enteric adenoviruses, feem ntau Ad40 thiab Ad41, yog ib qho ua rau mob raws plab rau ntau cov menyuam muaj tus mob raws plab, ob lub hom kab mob rotaviruses. Tus mob zawv plab yog ib qhov ua kom neeg tuag taus ntau ...