Strep Ceev Kuaj

  • Strep A Rapid Test

    Strep Ceev Kuaj

    SIV TXHUA YAM Siv lub zog ntawm txoj kev xeem sai no yog ib hom tshuaj tiv thaiv sai rau kev kuaj mob ntawm pawg A Streptococcal (Pawg A Strep) antigen los ntawm qa hnoos qeev uas yog kev pab rau kev kuaj mob ntawm Pawg A Strep pharyngitis lossis rau kev paub kab lis kev cai. LUS QHIA Beta-haemolytic Pawg B Streptococcus yog qhov tseem ceeb ua rau muaj kev ua pa nyhav rau cov tib neeg. Feem ntau tshwm sim ntawm pawg A Tus kab mob Streptococcal yog pharyngitis. Cov tsos mob ntawm qhov no, yog tias tsis kho ...