Tshuaj Ntsaug Rotavirus

  • Rotavirus Test

    Tshuaj Ntsaug Rotavirus

    LUS QHIA Kab mob rotavirus yog feem ntau ua rau neeg muaj mob huam, feem ntau yog menyuam yaus. Qhov nws tshawb pom hauv xyoo 1973 thiab nws cov koom nrog kev mob plab ua rau cov menyuam mos liab yog qhov tseem ceeb heev rau kev kawm txog kev mob plab tsis yog los ntawm kev kis tus kab mob. Rotavirus yog kis tau los ntawm qhov ncauj ntawm txoj kev mob nrog txoj kev ua haujlwm ntawm 1-3 hnub. Txawm hais tias cov qhov quav uas khaws cia nyob rau hnub thib ob thiab tsib hnub mob tau zoo rau tshuaj antigen ...