Khoom Demos

 Paum paum: qhov ntsuas tus kheej ntsuas lub sijhawm kuaj mob tsis zoo ntawm lub cev tsis haum

Kev kuaj mob ua tau zoo ntawm Ib Leeg Tshiab Candida ablicans Cov Cuab Yeej Siv Ceev Ceev thiab qhov tseem ceeb ntawm qee Qhov Kev Phom Sij ntawm Vulvovaginal Candidiasis hauv Mosul City

Vaginal pH ua tus cim

Cov ntaub ntawv khomob thiab yooj yim taw tes ntawm kev kuaj mob rau kabmob STIs

Cov Txheej Txheem Thoob Ntiaj Teb rau Kev Tiv Thaiv thiab Tswj Cov Poj Niam Kis Tau Sib kis

Los ntawm Bench rau Bedside_ Teeb Ib Txoj Kev rau Kev Txhais Lus ntawm Kev Txhim Kho Cov Kab Mob STI rau hauv Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Lub Ntiaj Teb Loj Hlob

Cov Lus Qhia Kev Kho Mob Kab Mob Sib Kis 2010