Kev Xeem HSV 1/2 Antigen

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 Antigen Ntsuam Xyuas

    QHIA HSV yog ib lub hnab ntawv, DNA-ua kom tus kab mob morphologically zoo ib yam li lwm tus tswv cuab ntawm tus kab mob Herpesviridae.Two cov tshuaj tiv thaiv kab mob sib txawv tau lees paub, tsim hom 1 thiab hom 2. HSV hom 1 thiab 2 muaj feem cuam cuam tshuam rau kev kis tus kab mob ntawm lub qhov ncauj. , daim tawv nqaij, qhov muag thiab genitalia, Kev kis mob ntawm lub hauv nruab nrab lub paj hlwb (cov leeg mob leeg) thiab muaj cov kab mob loj rau hauv cov leeg txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov neeg mob tseem tau pom, txawm tias mo ...