Kuaj Kab Mob Vaginosis Kev Kuaj

  • Bacterial vaginosis Test

    Kev kuaj kab mob vaginosis

    SIV TXHUA YAM Siv lub zog ntawm txoj cai kuaj mob sai sai (BV) Ntsuas Kev Tshaj Tawm sai sai yog npaj siab ntsuas pH ntawm lub paum rau kev pab nyob rau hauv kev kuaj mob ntawm tus kab mob vaginosis. QHIA Cov pH acidic paum ntawm 3.8 mus rau 4.5 yog qhov yuav tsum muaj rau kev ua haujlwm zoo tshaj plaws ntawm lub cev ntawm kev tiv thaiv lub paum. Qhov kab ke no muaj peev xwm ua kom tsis txhob muaj kab xev los ntawm pathogens thiab tshwm sim ntawm qhov chaw mos tshwm tawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab feem ntau qhov kev tiv thaiv ib puag ncig tawm hauv qhov paum ...