Kev Xeem Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1 Kev Xeem

    KEV TXHAWJ XEEB Tus kab mob hnoos qeev muaj mob, tshwm sim los ntawm V.cholerae serotype O1, txuas ntxiv ua tus kab mob phem tshaj plaws hauv ntiaj teb tseem ceeb hauv ntau lub tebchaws. Kev kuaj mob, tus mob raws plab yuav yog los ntawm kev ua cov hnyuv asymptomatic mus rau kev mob plab zawv heev nrog rau cov kua dej kom ntau, ua rau lub cev qhuav dej, electrolyte cuam tshuam, thiab tuag. V. cholerae O1 ua rau cov kev mob plab zais zis los ntawm kev ua haujlwm ntawm txoj hnyuv thiab ua kom lub plab hnyuv txhaws muaj kabmob ntau, Vim tias cov chaw kuaj mob thiab cov kabmob sib kis ...