Chlamydia Antigen

  • Chlamydia Antigen

    Chlamydia Antigen

    Tus kab mob saiStep® Chlamydia trachomatis kuaj nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm yog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov tshuaj tua tau tus mob Chlamydia trachomatis antigen hauv txiv neej urethral thiab poj niam lub qhov ncauj pwg. Cov txiaj ntsig kom yooj yim thiab ceev 15 feeb yuav tsum ua, tiv thaiv kev ntshai ntawm tos kom txog qhov tshwm sim. Kev kho mob kom raws sij hawm Lub siab kwv yees tus nqi rau cov txiaj ntsig zoo thiab qhov tseem ceeb tshwj xeeb txo qis kev pheej hmoo ntawm kev sib kis thiab kev sib kis ntxiv. Ib qho yooj yim siv Ib-tus txheej txheem, tsis muaj kev txawj tshwj xeeb los yog qhia ...