Kuaj Ntsuas Kab Mob Khees Xaws Ncaws Ncaws (Cancer) Cancer

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    Kev Kuaj Menyuam Rau Mob Khees Xaws Ncauj Tsev Mob Cancer thiab Khees Xaws

    KEV SIV TSHUAJ Siv Cov Khoom Siv Muaj Zog StrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Cov Khoom Siv Ua Ntej yog qhov pom kev nrawm nrawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob HPV 16/18 E6 & E7 oncoproteins rau hauv cov poj niam lub tsev me nyuam lub qhov paum. Cov khoom siv no yog npaj los siv ua cov txiaj ntsig hauv kev kuaj mob Tsev Menyuam Ua Ntej Cancer thiab Mob Cancer. KEV COG LUS Nyob rau hauv cov teb chaws tsim, kev mob khees-xaws ncauj tsev menyuam yog qhov ua rau mob cancer ntsig txog cov pojniam tuag, vim tsis muaj kev soj ntsuam kev ntsuam xyuas rau lub tsev menyuam ua ntej mob cancer thiab ca ...