Kuaj Mob Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Kuaj Mob Vibrio cholerae O1-O139

    KEV TXHAWJ XEEB Tus kab mob hnoos qeev muaj mob, tshwm sim los ntawm V.cholerae serotype O1 thiab O139, txuas ntxiv ua tus kab mob phem tshaj plaws hauv ntiaj teb tseem ceeb hauv ntau lub teb chaws tsim. Kev kuaj mob, tus mob raws plab yuav yog los ntawm kev ua cov hnyuv asymptomatic mus rau kev mob plab zawv heev nrog rau cov kua dej kom ntau, ua rau lub cev qhuav dej, electrolyte cuam tshuam, thiab tuag. V.cholerae O1 / O139 ua rau lub plab zom mov tsis pub lwm tus neeg paub los ntawm txoj hnyuv plab hnyuv thiab ua kom muaj mob raws plab hnyuv lub cev muaj kuab lom, Vim yog cov kws kho mob thiab ...